Projekt #równiepiękni zapoczątkowany został w Nowym Sączu.  W pierwszej sesji zdjęciowej, która odbyła się 14. września 2019 r. wzięło udział dziesięcioro dzieci. Po sukcesie towarzyszącym pierwszej edycji #równiepiękni,

postanowiła nawiązać współpracę z fotografami z różnych rejonów Polski.

Chcemy objąć naszymi działaniami całą Polskę, tak, aby do końca 2020 r. upublicznić minimum tysiąc fotografii dzieci.

Projekt #równiepiękni ma na celu zwrócenie uwagi na dzieci z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie dla nich cyklicznych darmowych sesji zdjęciowych, w których zostanie ukazane prawdziwe piękno tych młodych, wspaniałych i w większości bardzo pogodnych maluchów.

Chcemy przełamywać bariery między dziećmi niepełnosprawnymi a zdrowymi ludźmi. Uważamy, że integracja jest bardzo ważna i dzięki niej razem możemy tworzyć świat, w którym wszyscy ludzie, bez względu na wygląd będą czuli się dobrze. Dzięki naszym fotografiom chcemy również uświadomić najmłodszym, że wcale nie są gorsi od innych i mimo niepełnosprawności mogą wiele osiągnąć w życiu. Naszym marzeniem jest też uświadomienie społeczności, że żyją wśród nas osoby z niepełnosprawnościami, które mają swoje pasje, marzenia, śmieją się, gdy je coś cieszy i potrafią się też złościć, tak jak my wszyscy. Można z nimi porozmawiać, pożartować oraz dobrze się bawić. Wszyscy jesteśmy równi. Tworząc kampanię #równiepiękni mamy nadzieję na to, że postrzeganie dzieci niepełnosprawnych przez ich rówieśników oraz dorosłych, zmieni się na lepsze.

Działania Fundacji GARDA kierowane są do wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami w wieku od 6 miesięcy do 18 lat, których rodzice borykają się z trudną sytuacją finansową. Pod każdym zdjęciem umieszczany jest nr konta do wsparcia finansowego oraz opis choroby każdego z modeli, przez co jest możliwość pomocy dzieciom przez ludzi zainteresowanych.